A BERONIS-trilógia
várható részei

A BERONIS-trilógia részei egyetlen hosszú, egybefüggő történetet alkotnak, mely három különálló köteten keresztül meséli el a fantázia, az álmok és a valóság olykor egymásba folyó küzdelmeit mindennapi hősünk, Ginen Beronis személyes nézőpontján keresztül.

Az első két rész, a Megapoliszi álmok és a Garivenháború eredetileg egyetlen egy kötetet alkotott, melyet aztán a legjobb tudásom szerint választottam ketté. Minden egyes kötet pontosan ugyanott folytatódik, és ugyanott veszi fel a történet fonalát, ahol az előző rész befejeződött.

Lejjebb görgetve, az oldal második felétől a Jegyzetgyűjtemény-szekció következik, melyben a regények írása közben felmerülő gondolataimat, és egyéb feljegyzéseimet (további érdekességekkel fűszerezve) szeretném elérhetővé tenni.

Első kötet: Megapoliszi álmok

Lebegés: Ahol az álmok kezdetét veszik...

Leírás: A távoli jövőben járunk. A világűrt birtokba vevő, és megállíthatatlanul terjeszkedő Acremcorp. Társaság létrehozta embertelenül nagy méretűre duzzadt, Megapolisz nevű városkolóniáját a messzi, Szerán nevű, gyönyörű, zöld bolygón.

Megapolisz legszélén, a peremkörzetek egyik eldugott, aprócska, poros falujában él Ginen Beronis, az egyszerű, hétköznapi fiú, aki saját helyét keresve céltalanul bolyong a magányos, szürke hétköznapokban, miközben kedvenc történeteinek fantáziavilágába menekülve egyelőre nem sokat érzékel a körülötte zajló eseményekből, a városkolónia belső problémáiból, és az ezekből fakadó baljós előjelekből.

A nagybetűs élet küszöbén állva a fiúnak el kell fogadnia a tényt, hogy ő csupán egy jelentéktelen porszem a gépezetben, csak egy névtelen arc a városkolónia monumentális díszleteinek árnyékában elvesző, több milliónyi névtelen akremita között.

Családi, illetve személyes életének válsága miatt Ginen egy sokszínű, több szálon mozgó, a valósággal egyre inkább összemosódó fantáziavilág szereplőjévé válik: időnként ő Mortimasz, a Glarkenlegenda-történetek örök fiatal, sárkánybarát hőse, vagy Blú, az önálló életre kelt, saját helyét kereső játékmackó, illetve ő Vakember, a Megapolisz utcáin céltalanul bolyongó, halált hozó, rejtélyes, sötét alak...

...időnként pedig újra egyszerűen csak Ginen Beronis, akinek a képzeletében e világok békében és érthetően megférnek egymás mellett.

A Megapoliszi álmok a BERONIS-trilógia első megjelenő kötete, és egy nem mindennapi kalandsorozat kezdete az álmok, a fantázia és a valóság határain keresztül.

MÁR KAPHATÓ!

Második kötet: GARIVENHÁBORÚ

 Alászállás: A Megtisztító Hadművelet elindul! Az álmok, a Glakenlegenda-történetek összefolynak a valósággal... Mégsem csak mese volt ez az egész...?

Előljáróban: A támadás megindul: egy szeranista csoport elfoglalja a Moraszir bolygó egyik glark-kitermelő gyártelepét, elbarikádozzák magukat, és a berendezésekből egy szörnyű fegyvert alakítanak ki: ez az úgynevezett Meteorkomplexum, mely félelmetes tűzesőt zúdít a szomszédos Szeránra, iszonyatos katasztrófákat okozva ezzel Megapolisz városállamában. Az áldozatok száma óriási, a kivonulók tömegesen hagyják el a süllyedő hajót, a rend fokozatosan rettentő káoszba fordul, ahogy lassan az első szeranista támadások megindulnak. A GSF és az akremiták egy eddig sosem látott, kegyetlen háború közepébe kerülnek, ahogy Ginen Beronis is, aki körül most ismét egy újabb világ díszletei kezdnek omladozni...

(Javítási, átolvasási fázisban)

Harmadik kötet: A SZERANIZMUS HARAGJA

Felébredés: Mi volt álom és mi volt valóság? Eljött a szembesülés pillanata: a valóság véget vet az álmoknak, és minden titokra ny derül...

Előljáróban: A saját keretei közé szorított fantáziaelemek elszabadulnak, összemosódnak a világok, végleg megszűnik minden határ álom és valóság között... Tehát mégsem csak fantázia volt az egész? A név és múlt nélküli, rejtélyes Vakember, Mortimasz, Eyrah Khartis... Drenezhaar, a Sötétség Vezére... a szörnyű, emberi húsra éhező, vérszomjas grabbálok... Minden igaz lenne? Megapolisz és a Szerán bolygó immár különböző világok és hadseregek gyűjtőhelyévé válik, hogy aztán meginduljon a végső harc az emberi faj leigázásáért, vagy a felszabadításáért...

(Készülőfélben)

Jegyzetgyűjtemény

A megjelenő kötetekhez tartozó, különböző témakörök szerint csoportosított jegyzetekhez folyamatosan hozzáírogatok, ha újabb gondolatok jutnak eszembe, vagy ha újabb információkhoz jutok, ezért érdemes időnként visszatérni és újra "leellenőrizni" jegyzeteket. 

...vagy, ami sokkal egyszerűbb: a BERONIS facebook-oldalán rendszeresen közölni szoktam a témakörökhöz hozzáírt gondolatokat, jegyzeteket, magyarázatokat, ezért (és további érdekességekért) érdemes követni minket!

Minden jegyzet spoiler-mentes, ha mégis fennáll a spoiler-veszély, arra külön fel fogom hívni a figyelmet.

BERONIS: Légy Te is a tagja folyamatosan bővülő csapatunknak!

Saját munkamódszerem szerint minden történet megírását, legyen az novella vagy könyv, vázlatok megírásával kezdem, amelyben megpróbálom körvonalazni a cselekményt, és a történet vázát. Ezekből a vázlatokból általában rengeteg születik, amíg a végső, letisztult verzió ki nem alakul. Éppen ezért rengeteg jegyzetem marad meg, rengeteg leírt gondolat és "kommentár", melyek leginkább az építkezéseknél és restaurációs munkálatoknál használt állványzatokhoz hasonlíthatók, egy részük bekerül a kész műbe, más részük azonban (általában a legtöbb), a fiókban vagy a kukában végzi.

Én szeretném ezeket a jegyzeteket megtartani, és közzétenni, de ezek az én gondolataim és értelmezési javaslataim, és természetesen ez nem jelenti azt, hogy más lehetőség kizárt. 

Mindenki értelmezze úgy a műveket, és a BERONIS-trilógia köteteit, ahogy azt a saját elméje és a szíve diktálja (mert az a legfontosabb), és csak azok olvassák el a jegyzeteket, akikben megválaszolatlan kérdések maradtak, és további értelmezési lehetőségekre is nyitottak!

Jegyzetek a Megapoliszi álmokhoz

Témakörök:

Ginen Beronis

"Valahol mi mindannyian Ginen Beronis-ok vagyunk."

A Szerán 

"...az a keresés, ami az embert újra meg újra visszacsábítja a természetbe, hogy visszaszerezze a teljességet, amit elveszettnek érez."

Megapolisz

"...az új eszközök összekapcsolják a különböző intézményeket, a hatalom veszélyesen koncentrálódik, majd túlnő az egyénen és bedarálja, eltiporja az egyéniséget." 

A vész-kór

"Nem lehetséges-e, hogy a homo sapiensbe több szorongás és rettegés szorult, mint a legfélénkebb állatba?"

A szeranizmus 

"...a nép a "fejlődése" során eljutott oda, hogy már megköveteli saját elnyomóját."

Hatások és fejhajtások 

Milyen popkultúrális és egyéb hatásokból táplálkozik a BERONIS

Úton  a  GARIVEN H Á B O R Ú  felé...

HAMAROSAN...

A trilógia második és harmadik részéhez tartozó jegyzetek a könyvmegjelenésekkel párhuzamosan kerülnek fel az oldalra!