Cryo Chamber 🎧 Dark Ambient Playlist

B r i n k   J o n e s

Először elvágta a torkukat. Mindkettejüknek. Csendesen, békésen haltak meg, egy olyan álomban, amelyből sosem fognak többé felébredni. Vér... minden véres... Valami felviszi a tekintetem a falra. SZABADSÁG. Ez a szó látszik a mozdulatlanul heverő testek felett a falon. A betűkről hosszabb-rövidebb vonalakban már lefolyt a vér, amivel felírták. 

A város kolosszális, világító tornyai ott ragyogtak a sötét éjszakai égbolt alatt, a gigászi méretű Yhaars gázbolygó mindenható, álomszerűen varázslatos dicsfényt árasztó körívének előterében. A hatalmas gázóriás körül ott gyülekeztek jóval kisebb méretű gyermekei, a Shayr, a Kark és a Voyris hasonlóan tüneményes, több színben pompázó ünnepi ruhát öltött üveggolyóbisai is.   

Érzed, ahogy zuhansz.

Körülvesznek a hullámok.

Érzed, ahogy valami lehúz a mélybe.

Szabad vagy...

Akár a folyó.

Sikolyokat hallott. Rengeteg, rengeteg elkárhozott lélek sikolyát... Egyszerre rázúduló, szörnyű kakofónia volt ez. Minden irányból, mindenhonnan jöttek, betöltötték az elméjét, a tudatát.  

...talán a Szerán, a bolygó hangja volt ez...?

Kinyitotta a szemét, de csak sötétséget, homályos vízfodrokat, elmosódott képeket, fura, eldeformált alakzatokat látott.

Brink Jones leugrott a hídról.

Hosszas zuhanás után csapódott a folyó felszínének. A víz alá került, ide-oda lökdösték őt a hullámok, elmerült, felemelkedett, elmerült. 

Gyötrődve, vergődve kapkodott levegő után, hangtalanul sikoltozva a víz alatt. Hosszú ideig kapálózott, míg meg nem adta magát a folyó végtelen erejének.

A teste elernyedt. Megfulladt.

Brink Jones meghalt.

Legalábbis úgy tűnt.

Az újságok, a hírfalak másnap már tele voltak az esettel, mindenki pontosan tudta, hogy Brink Jones-t is elragadta a vész-kór, majd az elméjén eluralkodó őrület következtében belvetette magát a Iolwyn-folyóba.

Újabban a vész-kór volt Megapolisz náthája. Egy olyan betegség, amire még nem tudták a gyógyírt. Az emberi érzékszerveken magasan túlmutató szintekről támadó őrület volt, emiatt végzett Brink Jones a szüleivel, majd ezután önmagával is. Sosem lehetett tudni, kit talál meg és ki kapja el, de akinek sikerült, az innentől kezdve szörnyű veszélyt jelentett a környezetére és önmagára is. Talán a hosszú űrvándorlás során hozta az emberiség magával valahonnan, vagy, ahogy a szeranisták mondták, egyfajta felsőbbrendű beavatkozás megnyilvánulása volt ez a szörnyű kórság, az Univerzum szörnyű büntetése, hogy visszavezesse ezt az eltévedt, kontrolljait vesztett fajt létezésének helyes medrébe, és így vessen véget a folyamatos, természetellenes züllésének és vég nélküli szaporodásának, más bolygók megfertőzésének, kiszipolyozásának.  

Hogy valóban így volt e, azt természetesen senki sem tudhatta.

További érdekességek:

"René Descartes nyomán a dualista filozófiaelméletek megkülönbözetik, elválasztják a fizikait a mentálistól, mondván: test és lélek két külön szubsztanica. Király Jenő monstrumszociológiája szerint: "a szörny a nem uralt világ szimbóluma" és egyszerre azonosítható "két ellentétes erővel, az archaikus zsarnoki hatalommal és az emancipálatlan tömeggel." 

Folytatás: Vész-kór-jegyzetek

Vész-kór a Beronispedia Adatgyűjteményben

V

Vész-kór (eredeti nyelvű elnevezése: Threat)Főként Megapolisz centrumkörzeteiben elterjedő ismeretlen, spirituális utakon terjedő betegség, melynek megelőzését és gyógymódját még mindig nem sikerült megtalálni. Egy időben "zombi-kórnak" és "veszettségnek" is nevezték, az ezt elkapó egyéneken az őrület és szinte állati szintű agresszió jelei mutatkoznak, bárkit megtámadnak. Többnyire az ismeretlen, láthatatlan csatornákon rájuk nehezedő természetfeletti erők okozzák a "megszálltak" végzetét is, miután egyszerűen képtelenek ezeket a földöntúli, "isteni eredetű" erőket kontrollálni. Miután a tudósok egyszerűen képtelenek megtalálni e szörnyű vírus eredetét (és ellenszerét), elterjedt az a nézet, hogy maga az Univerzum küldi az emberiségre ezt a halálos kórságot, hogy ezzel bűntesse meg ezt a minden emberiességét elvesztő, a világűrben céltalanul bolyongó, és mindent saját tulajdonának tekintő és kiszipolyozó fajt. Úgy tartják, ez a "modern lepra", mint a régi görög és római tragédiákban, ahol ezek a szörnyű kórságok és betegségek jelezték az adott városállamok társadalmának erkölcsi hanyatlását... hogy aztán megelőlegezzék a bukásukat. A Szerán Fiai terrorcsoport kiszivárogtatott bizonyos infókat, miszerint bizonyos társaságok közel járnak a vész-kór megfejtéséhez, és már titkos kísérleteket is végeznek, de ezeket a kétes információkat sosem erősítette meg senki (Erről bővebben majd a harmadik kötetben, A szeranzmus harag-jában).

Beronispedia Adatgyűjtemény: https://www.beronis.hu/beronispedia/