B r i n k   J o n e s

Először elvágta a torkukat. Mindkettejüknek. Csendesen, békésen haltak meg, egy olyan álomban, amelyből sosem fognak többé felébredni. Vér... minden véres... Valami felviszi a tekintetem a falra. SZABADSÁG. Ez a szó látszik a mozdulatlanul heverő testek felett a falon. A betűkről hosszabb-rövidebb vonalakban már lefolyt a vér, amivel felírták.

Cryo Chamber 🎧 Dark Ambient Playlist

A város kolosszális, világító tornyai ott ragyogtak a sötét éjszakai égbolt alatt, a gigászi méretű Yhaars gázbolygó mindenható, álomszerűen varázslatos dicsfényt árasztó körívének előterében. A hatalmas gázóriás körül ott gyülekeztek jóval kisebb méretű gyermekei, a Shayr, a Kark és a Voyris hasonlóan tüneményes, több színben pompázó ünnepi ruhát öltött üveggolyóbisai is.   

Érzed, ahogy zuhansz.

Körülvesznek a hullámok.

Érzed, ahogy valami lehúz a mélybe.

Szabad vagy...

Akár a folyó.

Sikolyokat hallott. Rengeteg, rengeteg elkárhozott lélek sikolyát... Egyszerre rázúduló, szörnyű kakofónia volt ez. Minden irányból, mindenhonnan jöttek, betöltötték az elméjét, a tudatát.  

...talán a Szerán, a bolygó hangja volt ez...?

Kinyitotta a szemét, de csak sötétséget, homályos vízfodrokat, elmosódott képeket, fura, eldeformált alakzatokat látott.

Brink Jones leugrott a hídról.

Hosszas zuhanás után csapódott a folyó felszínének. A víz alá került, ide-oda lökdösték őt a hullámok, elmerült, felemelkedett, elmerült. 

Gyötrődve, vergődve kapkodott levegő után, hangtalanul sikoltozva a víz alatt. Hosszú ideig kapálózott, míg meg nem adta magát a folyó végtelen erejének.

A teste elernyedt. Megfulladt.

Brink Jones meghalt.

Legalábbis úgy tűnt.

Az újságok, a hírfalak másnap már tele voltak az esettel, mindenki pontosan tudta, hogy Brink Jones-t is elragadta a vész-kór, majd az elméjén eluralkodó őrület következtében belvetette magát a Iolwyn-folyóba.

Újabban a vész-kór volt Megapolisz náthája. Egy olyan betegség, amire még nem tudták a gyógyírt. Az emberi érzékszerveken magasan túlmutató szintekről támadó őrület volt, emiatt végzett Brink Jones a szüleivel, majd ezután önmagával is. Sosem lehetett tudni, kit talál meg és ki kapja el, de akinek sikerült, az innentől kezdve szörnyű veszélyt jelentett a környezetére és önmagára is. Talán a hosszú űrvándorlás során hozta az emberiség magával valahonnan, vagy, ahogy a szeranisták mondták, egyfajta felsőbbrendű beavatkozás megnyilvánulása volt ez a szörnyű kórság, az Univerzum szörnyű büntetése, hogy visszavezesse ezt az eltévedt, kontrolljait vesztett fajt létezésének helyes medrébe, és így vessen véget a folyamatos, természetellenes züllésének és vég nélküli szaporodásának, más bolygók megfertőzésének, kiszipolyozásának.  

Hogy valóban így volt e, azt természetesen senki sem tudhatta.

További érdekességek:

"René Descartes nyomán a dualista filozófiaelméletek megkülönbözetik, elválasztják a fizikait a mentálistól, mondván: test és lélek két külön szubsztanica. Király Jenő monstrumszociológiája szerint: "a szörny a nem uralt világ szimbóluma" és egyszerre azonosítható "két ellentétes erővel, az archaikus zsarnoki hatalommal és az emancipálatlan tömeggel." 

Folytatás: Jegyzetek a Megapoliszi álmokhoz: A vész-kór

További részletek a jegyzetből...

Ginen Beronis-nak mindig is nehezére esett az ismerkedés, részben brutális apja bántalmazásai miatt fiatalkorában, ami akaratlanul is megváltoztatta az emberekhez való viszonyát. A regényben Ginenben örök kérdés maradt, hogy az apja vajon járt e valaha az elátkozott zuhogónál, a Mara Harris-helyszínen, és ha igen, mit hozott el onnan? Egy csipetnyi gonoszságot? Ami csak felnagyítja mindazt a gonoszságot, ami egyébként is bennünk van, mint emberekben. Így lettünk "legyártva".

Ginen is járt a helyszínen, a regény így indul. Így az örök félelem szintén kialakul benne, hogy vajon belőle mikor fog előjönni az őrület? Vajon belőle is Brink Jones válik majd?

("Szabadság... egy véres felirat volt a falon...")

...mert ahová a gonoszság begyűrűzik és talajt fog, ott aztán elburjánzik, és egy idő után elfogadottá, természetessé válik.

Brink Jones és Ginen Beronis párhuzama nem csak ebben áll: mindketten bolyongó lelkek, és amíg Brink Jones-t a peremkörzetek vonzották, addig ezzel ellentétben Ginen Beronist a város, a centrumkörzetek vonzzák.

...a jelenben észrevétlenül ott kísértenek a múlt hibái, fenyegetései és fel nem oldott elfojtásai és csak arra várnak, hogy előbújhassanak a sötétből...

Huber Zoltán: A szörny bennünk

FRISS HÍREK ACREMCITY-BŐL...

Szabadság... egy véres felirat volt a falon...

ACREMCITY - Egy Brink Jones nevű centrumkörzeti polgár brutálisan lemészárolta saját szüleit, majd a kiérkező GSF rendfenntartói elől a Szabadság-hídról a Iolwyn-folyóba vetette magát. A testét egyelőre még nem sikerült megtalálni. A fiú lakásán, a gyilkosság színhelyén szörnyű látvány tárult a nyomozók elé: a fiú az anyja és az apja vérével a "Szabadság" szót írta a szülők hálószobájának a falára.

_________________________________________________________

"Paranormális vlog videó" bemutatófilm

A körözött gyilkos leugrott a Szabadság hídról, amikor utoljára látták, állítólag egy kockás mintázatú, szürke színű inget viselt...