🎧 (Ambient Music) Desert Haven 10 Hours Extended Version

M e g a p o l i s z

Nagyon sokáig a Régi Föld urait nem érdekelte komolyabban az űrutazás gondolata. Persze tervek mindig voltak, de végrehajtásuk túl költséges, túl komplikált feladat volt (nem mintha olyan nagy gondot jelentett volna nekik a pénz és a technológia előállítása), és óriási távolságokat kellett legyőzni a sötét, hideg térben, nem is beszélve a sugárzásveszélyekről és a különböző ártalmakról. Legnagyobb félelmük azonban abban állt, hogy az űrutazás esetleg képes olyan társadalmi változásokat elindítani, amely a hatalmukat és rendszerük stabilitását veszélyeztetné. 

A rendszert működtető erők minden lépésre csak azzal a feltétellel motiváltak, ha azok a lépések feltétlenül szükségesek a jelenlegi állapot fenntartására, illetve ha a bekövetkező változások még előrébb lendíthetik amúgy is kedvező helyzetüket. Így kerülhetnek piacra az általuk engedélyezett újabb, fejlettebb termékek és árucikkek is, természetesen ez egy nagyon gondosan ellenőrzött folyamat.

A Régi Földet addigra már globálisan egyetlen érdekhálózat, egyetlen rendszer uralta, minden az övé volt, föld, ember, szellemi tudás, nem volt már mit elfoglalni, így a rendszer működtetői nem voltak motiváltak a terjeszkedésre, csak ennek az állapotnak a minél jobban való megszilárdítása lehetett a cél. 

Ez volt az a pillanat, amikor a történelem megállt.

Ez volt az a pillanat, amikortól helyesebb inkább történetírásról beszélni, mint a szó szoros értelemben vett történelemről.

Az Univerzum és a természet azonban könyörtelenül haladt előre a maga előre elrendelt, könyörtelen törvényei szerint.

A Régi Föld napja pusztulóban volt. Egy rosszul megtervezett űrbéli terjeszkedés és szervezetlen kolonizáció azonban könnyen az irányítók vesztét is okozhatta volna, ahogy ez a Szeránnal félig-meddig be is bizonyosodott (legalábbis a folymat elkezdődött a szeranizmus megjelenésével), ezért nem is erőltették túlságosan a dolgot. Csak akkor kezdett a Régi Föld népe az űrbe vándorolni, amikor már előrelátható volt naprendszerük pusztulása, mikor a Nap vörös óriásként elkezdi magába nyelni a többi bolygót. Addigra már annyira tökéletes megfigyelési és ellenőrzési metódust építettek ki, mint még előtte soha, talán csak a tudományos-fantasztikus művek lapjain létezett hasonló világ.

Viszont most már tényleg menni kellett.

Így vehette át szép lassan az uralmat az új szuperállam, az Acrem Űrkolonizációs Társaság, amely akkoriban még csak űrbéli emberi kolóniák kiépítésével foglalkozó óriásvállalat volt.

De nem mindig volt ez a fő profiljuk.

Az Új Népvándorlás által kiváltott Harmadik Nagy Világégés után, egyszerű multinacionális áruházláncként kezdték, mint akár a Walnys, ahol most Ginen is dolgozott, és amelynek csápjai aztán szép lassan a Régi Föld minden pontjára kiterjedtek. A fogyasztói életmód addigra már minden más létezési formát maga mögé utasított, az üzlet pedig remekül ment, a vásárlók csak úgy jöttek és jöttek és költöttek, és mint a sáskák mindent letaroltak, megállás nélkül ettek, ittak, vásároltak és fogyasztottak. Aztán eljött az idő, és az Acremcorp már saját márkákat dobott piacra. Saját benzinkutakat nyitott. Saját autókat kezdett gyártani. Nemzetek felett állt, állam volt az államban. Végül következett az űr meghódítása, űrhajók gyártása, űrkolóniák és űrállomások létrehozása és kiépítése, természetesen bennük Acrem márkájú termékekkel és tárgyakkal, Acrem boltokkal, üzletekkel. A történelem eme pontján az Acrem Társaság volt a megáradt, megduzzadt főfolyam, melynek vad sodrásába aztán egyre több és több cég és egyéb társaságok csatlakozott és olvadt bele.

És most már a világűr is az övék volt.

Aztán jött a Szerán, és természetesen mint mindent, ezt a bolygót is bekebelezték.

Az emberi élet számára tökéletesen megfelelő, trópusi klímájú Szeránon létrehozott városkolóniát (mely az idők során jóval később Megapolisszá nőtte ki magát), szintén önmagukról nevezték el AcremCity-nek, minthogy számtalan más bolygón is létezett már ilyen nevű telepük. Egy valódi, élő bolygó megtalálása azonban szenzációszámba ment, valóságos hisztéria, "Szerán-mánia" alakult ki, és az emberek csak úgy özönlöttek új otthonbolygójukra. A faken-munkások hatalmas serege nagy iramban dolgozott éjjel-nappal, hogy tartani tudják a lépést a folyamatosan növekvő lélekszámmal. 

Egyre több lett az épület, egyre több lett az ember. 

Így aztán AcremCity-nek újabb szomszédai lettek, mint például IolwynCity, ZionCity, Neopolis, Seranopolis, NewsonCity vagy New Jericho metropoliszok, és kialakultak a centrumkörzetek. Világos volt, hogy az egyre nagyobbra, már-már beláthatatlan kiterjedésűre duzzadt életközösség kialakulása magával kell hogy hozza a kontrollnak, a rendfenntartásnak egy másik, újfajta szintre emelését.

Ezért segítségül hívták az építészet tudományát is, hogy ezzel is segítsék a GSF egyáltalán nem hálás feladatát.

Az újabb és újabb centrumkörzetek kialakulásával létrejött az a lenyűgözően csodálatos és egyben embertelenül nyomasztó, monumentális külső, építészeti forma, amelyben minden ott lakó akremita egyszerű porszemnek érezheti magát, és nem is tehet mást, mint hogy leborul a mindenható és megkérdőjelezhetetlen rendszer, és az azt működtető Acremcorp nagysága előtt.

Hogy aztán tényleg senkinek se jusson eszébe lázadni.

Senkinek.

Mert esélyed sincsen.

Ahogy a különböző régiók egyre jobban különváltak, megjelentek a külső-körzetek, a peremkörzetek, egy eddig még sohasem létező, teljesen új struktúra kezdett alakot ölteni, és egy szerves, élő szerkezetté válni.

Ebből lett Megapolisz.

"A nép a fejlődése során eljutott oda, hogy már megköveteli saját elnyomóját", írja Irvin Barlow az Acrem Empire-ben, mely Ginen egyik kedvenc Acrem-kritikus könyve volt, melyet időről időre újra és újra elolvasott. Barlow régen hosszú ideig Megapolisz AcremCity-ben székelő Kolóniavédelmi Tanácsának ügyosztályán dolgozott, így ha valaki, hát ő pontosan tudta, hogy mi folyik a színfalak mögött. Szerinte Megapolisz sosem fog elbukni, mert az emberek bár nagy számban akarnak kiszakadni belőle, hogy a peremre vándoroljanak és a peremi életmódra váltsanak, mégis sokkal többen vannak azok, akik maradnának, és ez, hacsak nem következik be valami hatalmas természeti csapás, mindig így fog maradni. Az akremita ember nem tud, és nem is akar máshogy élni, inkább panaszkodik, inkább nyomorog, de a haláláig ki fog tartani Acrem mellett.

Hogy ez valóban így lesz e, arra majd csak az idő fogja megadni a választ...

Beronis: Megapoliszi álmok könyvajánló előzetes: "AcremCity"

_________________________________
Linkek:

Pap Gábor: Az emberiség felszámolása https://www.youtube.com/watch?v=8eW1Z4KVpp4 
Egy új vallás: A szeranizmus https://www.beronis.hu/uj-vallas-szeranizmus/
Jegyzetek a Megapoliszi álmokhoz: A vészkór https://www.beronis.hu/l/jegyzetek-a-megapoliszi-almokhoz-a-vesz-kor/
Jegyzetek a Megapoliszi álmokhoz: AcremCity https://www.beronis.hu/l/jegyzetek-a-beronis-megapoliszi-almokhoz/
Jegyzetek a Megapoliszi álmokhoz: A Szerán https://www.beronis.hu/l/jegyzetek-a-megapoliszi-almokhoz-a-szeran/
Beronispedia Adatgyűjtemény: https://www.beronis.hu/beronispedia/

HÍRFAL RENDSZERHIBA!

KÉRJÜK HALADJON TOVÁBB... A GSF MÁR ÚTON VAN!