M e g a p o l i s z

Nagyon sokáig a Régi Föld urait nem érdekelte komolyabban az űrutazás gondolata. Persze tervek mindig voltak, de végrehajtásuk túl költséges, túl komplikált feladat volt (nem mintha olyan nagy gondot jelentett volna nekik a pénz és a technológia előállítása), és óriási távolságokat kellett legyőzni a sötét, hideg térben, nem is beszélve a sugárzásveszélyekről és a különböző ártalmakról. Legnagyobb félelmük azonban abban állt, hogy az űrutazás esetleg képes olyan társadalmi változásokat elindítani, amely a hatalmukat és rendszerük stabilitását veszélyeztetné.

CityScape of Mars Base Alpha-1 🎧 Ambient Space Music, 

Sci-Fi, Future World

A rendszert működtető erők minden lépésre csak azzal a feltétellel motiváltak, ha azok a lépések feltétlenül szükségesek a jelenlegi állapot fenntartására, illetve ha a bekövetkező változások még előrébb lendíthetik amúgy is kedvező helyzetüket. Így kerülhetnek piacra az általuk engedélyezett újabb, fejlettebb termékek és árucikkek is, természetesen ez egy nagyon gondosan ellenőrzött folyamat.

A Régi Földet addigra már globálisan egyetlen érdekhálózat, egyetlen rendszer uralta, minden az övé volt, föld, ember, szellemi tudás, nem volt már mit elfoglalni, így a rendszer működtetői nem voltak motiváltak a terjeszkedésre, csak ennek az állapotnak a minél jobban való megszilárdítása lehetett a cél.

Ez volt az a pillanat, amikor a történelem megállt. 

Ez volt az a pillanat, amikortól helyesebb inkább történetírásról beszélni, mint szó szoros értelemben vett történelemről.

Az Univerzum és a természet azonban könyörtelenül haladt előre a maga előre elrendelt, könyörtelen törvényei szerint.

Egy rosszul megtervezett űrbéli terjeszkedés és szervezetlen kolonizáció azonban könnyen az irányítók vesztét is okozhatta volna, ahogy ez a Szeránnal félig-meddig be is bizonyosodott (legalábbis a folymat elkezdődött a szeranizmus megjelenésével), ezért nem is erőltették túlságosan a dolgot. Addigra már annyira tökéletes megfigyelési és ellenőrzési metódust építettek ki, mint még előtte soha, talán csak a tudományos-fantasztikus művek lapjain létezett hasonló világ.

Viszont most már tényleg menni kellett. 

A Régi Földön már mindent kiszipolyoztak.

Így vehette át szép lassan az uralmat az új szuperállam, az Acrem Űrkolonizációs Társaság, amely akkoriban még csak űrbéli emberi kolóniák kiépítésével foglalkozó óriásvállalat volt.

De nem mindig volt ez a fő profiljuk.

Egészen más területen kezdték.

Az Új Népvándorlás által kiváltott Harmadik Nagy Világégés után, egyszerű multinacionális áruházláncként kezdték, mint akár a Walnys, ahol most Ginen is dolgozott, és amelynek csápjai aztán szép lassan a Régi Föld minden pontjára kiterjedtek. A fogyasztói életmód addigra már minden más létezési formát maga mögé utasított, az üzlet pedig remekül ment, a vásárlók csak úgy jöttek és jöttek és költöttek, és mint a sáskák mindent letaroltak, megállás nélkül ettek, ittak, vásároltak és fogyasztottak. 

Aztán eljött az idő, és az AcremCorp. már saját márkákat dobott piacra. Saját benzinkutakat nyitott. Saját autókat kezdett gyártani. Nemzetek felett állt, állam volt az államban. Végül következett az űr meghódítása, űrhajók gyártása, űrkolóniák és űrállomások létrehozása és kiépítése, természetesen bennük Acrem márkájú termékekkel és tárgyakkal, Acrem boltokkal, üzletekkel. A történelem eme pontján az Acrem Társaság volt a megáradt, megduzzadt főfolyam, melynek vad sodrásába aztán egyre több és több cég és egyéb társaságok csatlakoztak és olvadtak be.

És most már a világűr is az övék volt.

Aztán jött a Szerán, és természetesen mint mindent, ezt a bolygót is bekebelezték.

Megkezdődött az építkezés.

Megkezdődött a betelpítés.

Egy fogyasztók számára készült, előre meghatározott szabályok szerint működő világba.

A mi kolóniánk. A Te otthonod!

Ginen lerakta a kiürült sörös dobozt a földre, és elővett egy újat. Kibontotta. Igenis büszke volt magára, hogy el tudta ezt érni úgy, hogy a mínuszból kellett indulnia. Még valamilyen szinten mindig mínuszban volt sok emberhez képest, de most már legalább voltak élményei, ha hirtelen meg is halna, vagy lebetegedne, van mire vissza emlékeznie. És ez egy jó dolog, mert sokan nincsenek így, akár a centrumban is. Ha valakinek adott valamilyen jó dolog, amire más csak vágyakozhat, nem biztos, hogy tudja annyira értékelni, vagy úgy használni, mint egy más, kívülről jött ember. Ilyen volt Ginen viszonya Acrem City-vel. Irigyelte az itt élő embereket, szeretett volna ő is közéjük tartozni. Megpróbált ő is úgy viselkedni, "acremizálódni". És lehet, hogy sok acremi polgárt le is körözött ebben. Sajnálta Fornile-t, akit ott kellett hagynia, pedig magával kellett volna húznia őt is, talán. De épp elég volt neki a saját élményeit felturbózni, nem fért bele ebbe senki más sajnos. Sajnálta, hogy így alakult, de továbbra sem bánt meg semmit. Sajnálta a húgát is, aki ottmaradt a süllyedő hajón, az apjával. Vajon mi lehet most velük? Vajon tanul még, vagy már dolgozik ő is? Lehet, hogy csak az ital miatt, de felderengett a gondolat, hogy mi lenne, ha felhívná az apját. Semmi komoly, csak megkérdezni, mi a helyzet odaát.

BERONIS - GarivenHÁBORÚ
(Készülőfélben)

...aztán a munkaköre átalakult, és a belső átszervezés miatt Amy-nek a Szeránra kellett mennie, egy másik pozícióra. Muszáj volt, még ha mindenki tisztában is volt vele, hogy ez mivel jár. Acrem Társaság tulajdona volt ő is, mint mindenki. Minden alkalmazott csak egy darab hús, mindenki pótolható. Ha valaki már lejárt, megy a hordóba, mint Szonja, a kutya, ott az udvaron Vronsyiban.

BERONIS - GarivenHÁBORÚ
(Készülőfélben)

Az emberi élet számára tökéletesen megfelelő, trópusi klímájú Szeránon létrehozott városkolóniát (mely az idők során jóval később Megapolisszá nőtte ki magát), szintén önmagukról nevezték el AcremCity-nek, minthogy számtalan más bolygón is létezett már ilyen nevű telepük. 

Egy valódi, élő bolygó megtalálása azonban szenzációszámba ment, valóságos hisztéria, "Szerán-mánia" alakult ki, és az emberek csak úgy özönlöttek új otthonbolygójukra. A faken-munkások hatalmas serege nagy iramban dolgozott éjjel-nappal, hogy tartani tudják a lépést a folyamatosan növekvő lélekszámmal.

Egyre több lett az épület, egyre több lett az ember.

Így aztán AcremCity-nek újabb szomszédai lettek, mint például IolwynCity, ZionCity, Neopolis, Seranopolis, NewsonCity vagy New Jericho metropoliszok, és kialakultak a centrumkörzetek. Világos volt, hogy az egyre nagyobbra, már-már beláthatatlan kiterjedésűre duzzadt életközösség kialakulása magával kell hogy hozza a kontrollnak, a rendfenntartásnak egy másik, újfajta szintre emelését.

Ezért segítségül hívták az építészet tudományát is, hogy ezzel is segítsék a GSF egyáltalán nem hálás feladatát.

Az újabb és újabb centrumkörzetek kialakulásával létrejött az a lenyűgözően csodálatos és egyben embertelenül nyomasztó, monumentális külső, építészeti forma, amelyben minden ott lakó akremita egyszerű porszemnek érezheti magát, és nem is tehet mást, mint hogy leborul a mindenható és megkérdőjelezhetetlen rendszer, és az azt működtető Acremcorp nagysága előtt.

Hogy aztán tényleg senkinek se jusson eszébe lázadni.

Senkinek.

Mert esélyed sincsen.

Ahogy a különböző régiók egyre jobban különváltak, megjelentek a külső-körzetek, a peremkörzetek, egy eddig még sohasem létező, teljesen új struktúra kezdett alakot ölteni, és egy szerves, élő szerkezetté válni.

Ebből lett Megapolisz.

"A nép a fejlődése során eljutott oda, hogy már megköveteli saját elnyomóját", írja Irvin Barlow az Acrem Empire-ben, mely Ginen egyik kedvenc Acrem-kritikus könyve volt, melyet időről időre újra és újra elolvasott. Barlow régen hosszú ideig Megapolisz AcremCity-ben székelő Kolóniavédelmi Tanácsának ügyosztályán dolgozott, így ha valaki, hát ő pontosan tudta, hogy mi folyik a színfalak mögött. Szerinte Acrem sosem fog elbukni, mert az emberek bár nagy számban akarnak kiszakadni belőle, hogy a peremre vándoroljanak és peremi életmódra váltsanak, mégis sokkal többen vannak azok, akik maradnának, és ez, hacsak nem következik be valami hatalmas természeti csapás, mindig így fog maradni. Az akremita ember nem tud, és nem is akar máshogy élni, inkább panaszkodik, inkább nyomorog, de a haláláig ki fog tartani Acrem mellett.

Hogy ez valóban így lesz e, arra majd csak az idő fogja megadni a választ... 

További érdekességek:

"A science-fiction nem csupán a meglévő technológiákból következtet a jövőre, hanem - általában - az aktuális társdalmi folyamatokból kiindulva vizionál. A technolóigai fejlődés az embert emeli Isten helyére - a mennyország a kozmoszban van, és gyarmatosítható. A hitünket vagy hitetlenségünket önmagunkban visszük magunkkal a világűrbe - Gagarin azért nem látta Istent a sztratoszférában, mert rossz helyen kereste."

Folytatás: Megapolisz-jegyzetek

_________________________________
Linkek:

Egy új vallás: A szeranizmus:
https://www.beronis.hu/uj-vallas-szeranizmus/

Pap Gábor: Az emberiség felszámolása:
https://www.youtube.com/watch?v=8eW1Z4KVpp4

Ezredvégi beszélgetés Paul Virilio-val

"Úgy gondolom, hogy a világot fenyegetô veszély nem más, mint a gyarmatokat fenyegetô veszély - a kiapadás, mégpedig nem csak a készletek kiapadása, a levegô, a víz, a természeti kincsek kimerülése, hanem az emberi lények kimerülése is. És ebben az esetben nem lesznek kivételezettek, vagy csak nagyon kevesen, a világ urai, néhány holding, mint a Murdock-, Maxwell-, Bill Gates-, Time Warner- vagy Berlusconi-félék."

Megapolisz a Beronispedia Adatgyűjteményben

M

Megapolisz Két gigászi óriáscég, az Acremcorp és a Garivencorp által üzemeltetett óriáskolónia. A kezdetekkor még csak egy körzet, AcremCity létezett, mely elnevezés számtalan más különböző bolygókon lévő kolóniára is alkalmaztak (a cég előszeretettel nevez el saját magáról termékeket, helyszíneket, telepeket, ez még a régi, főként kereskedelemmel foglalkozó korszakból maradt meg: Acrem Bevásárlóközpont, Acrem Benzinkút, AcremRadio, AcremTv...). A Szerán bolygón lévő Megapolisz az első olyan óriáskolónia, ami a folyamatos beáramlás és betelepülés miatt "Megapolisszá" vált. Területi felépítését tekintve három fő zónára különül el, belülről egyre kifelé haladva: a központi, monumentális centrumkörzetekből, a még mindig városias, körülbelül a Régi Föld nagyvárosaira hajazó (mivel természetesen a Régi Föld településtípusainak mintájára alakultak ki) külső körzetekből, illetve a legszélső, falusias, természetközeli peremköreztekből . 

Beronispedia Adatgyűjtemény: https://www.beronis.hu/beronispedia/

HÍRFAL RENDSZERHIBA!

KÉRJÜK HALADJON TOVÁBB... A GSF MÁR ÚTON VAN!