S z e r a n i s t á k

Nem voltak már nagy ellenfelek, nem voltak már hosszú ideig elnyúló szörnyű háborúk, csak szeranista terrorista csoportok és gerilla-akcióik, mint például a Szerán Fiai terrorszervezet, mely Eric Trayan vezetésével mind közül a legnagyobbá nőtte ki magát.

Rain, Artillery & Gunfire 🎧 1 hour version

Ahogy a világon egyre inkább teret nyer a fogyasztói kapitalizmus, könnyen lehet, hogy a globalizáció elutasítására irányuló kísérletek is egyre durvábbak és erőszakosabbak lesznek.

Daniel Altmann

Időnként felbukkantak, lecsaptak, de csak annyit értek el halálos mutatványaikkal, mintha egy oroszlánt szurkáltak volna egy parányi gombostűvel. Legutóbb valami elmebeteg ismét a tömegbe lőtt a centrumkörzeti Westam Pavilon Bevásárlóközpontban, többen meghaltak, még többen megsérültek. A fickó ráadásul a garivenektől lenyúlt exoszkeletont viselte a teljesen hétköznapi ruhája fölött.

Ginen Beronis kiért a fák takarása okozta árnyékból, és kilépett a napfényre. A nap élesen tűzött, most már akaratlanul is hunyorgott. Nem olyan messze már látszódtak It-Naím vasútállomását jelző fák sorai, melyek körbenőtték az állomást, és egy rövidebb szakaszon a sínek mentén is ágaskodtak zöld lombjaikkal. Nem olyan messze, egy kis dombon egy rádiótorony hosszú fémoszlopa magasodott az ég felé. Ginen gondolatai AcremCity körül jártak, ahogy átballagott a napfényes pusztán. Nemsokára újra elért egy szakaszhoz, ahol fák határolták az út két oldalát.

Csak végig az útszélen.

Ginen átment a főút túloldalára, ahol a fák között egy széles, lebetonozott út vezetett egy lejtőn lefelé. Az It-Naím-i állomás két sínpárból állt, a Ginenhez közel eső fele az AcremCity-ből jövő vonat peronja, a másik, kerítéssel határolt sínpár pedig az városba menő vonat peronja volt. A lejtős út levitt a peronok alá, a fiút vízszintes, összefirkált falak vették körül két oldalt. Ginen beért a sínek alatti sötét alagútba. Nedvesség folyt szét a földön, összetört üvegek hevertek mindenfelé. Az alagút bejáratában egy bevásárlókocsi parkolt némán az árnyékban, a fal mellé állítva, és mindenféle limlom és koszos ruhadarabok lógtak ki belőle. Elszórt, piszkos újságpapírok voltak itt-ott a földön.

Ginen kiért a sötétségből a félhomályra. Az út egy a bejárati rámpához hasonlóan széles lebetonozott emelkedőn vezetett tovább, amely kivitt az állomásról, vagy jobb oldalon a lépcsőn át fel lehetett jutni az AcremCity-be vezető peronra. Ginen egy pillantást vetett az oldalsó, szürke falra, amelyen a fenti fák lombjain átsütő napfény játszott. Egymásba érő, színes graffitik virítottak rajta. Az egyik ábra a maga szimpla, letisztult formájában különösen kitűnt, a többi közül: egy kör alak, melybe egy sarlót rajzoltak. A sarló nyele alul kilógott a körből.

A Szerán Fiai terrorcsoport jelképe.

Szélsőségesek. Szeranisták.

Akik a káosz megtisztító erejében hittek.

Hiába foglalod el a földeket, beolvasztva a településeket, nem mindenki akar kolonizálódni, még ha a körülmények miatt rá is kényszerül. Az általános iskolában Vronsy-ban számtalan peremi gyerek járt oda, akiket egyszerűen képtelenség volt beolvasztani. Ginennek is voltak ilyen osztálytársai. Képtelenek voltak tanulni, megbuktak, ki tudja hányszor, rendetlenkedtek, verekedtek, beszólogattak a tanároknak. 

Festmény: The Song of the Lark" Jules Adolphe Aimé Louis Breton - Olajfestmény - 1884

Egyszerűen nem lehetett őket az előírt módszerekkel keretek közé szorítani, kordában tartani és megfegyelmezni. Ginennek is számtalan afférja volt velük. Voltak esetek, mikor az órák között a szünetekben bejárogattak, kötözködtek, és aki épp nem tetszett nekik, vagy vissza mert szólni az megütötték, felpofozták. Sosem lehetett tudni, mikor ki fog sorra kerülni, egységesen fellépni meg nem mertek ellenük. Jóval erősebbek voltak (mivel állandóan megbuktak, általában idősebbek is), összefogottabbak, és senki sem mert valami nagyobb balhét megkockáztatni. Mindenki tudta, hogy ezek bármire képesek. Voltak már példák verésekre, késelésekre, és egyéb durvább esetekre is.

Ha egy-két pofonnal és beszólással meg lehetett úszni, azzal már mindenki elégedett volt.

Ginen ismét Vronsy-ra gondolt. Az ő nagyszülei, és azok nagyszülei még önellátásban éltek, mikor a többi kivonulóval összefogva magukévá tették az érintetlen földeket, a környező erdőket és pusztákat, és létrehozták az első falvakat a környéken. Mindannyian kivonulók voltak, mint szinte mindenki, aki a peremen keresett otthont magának. Mások egyszerűen csak kiszorultak, perifériára kerültek, tönkrementek vagy állástalanok lettek. A peremen azonban ezek a fogalmak értelmüket vesztették. A perem nem az Acremcorp volt, itt a természet mindent ingyen adott. Itt bárki boldogulni tudott, aki elhatározta magát, hogy más szabályok szerint éljen.

És természetesen az sem volt gyerekjáték.

Aztán később persze leépült minden, ahogy az első acrem-i üzletek és boltok megjelentek, és ahogy az újabb generációk egyre inkább elhagyták a régi szokásokat, és bizonyos értelemben "újra-modernizálódtak". A földek parlagon maradtak, a kerteket elhanyagolták. Nagyjából mindenhol ez a folyamat ment végbe a perifériákon, nagyon kevés olyan peremkörzet létezett, ahova nem értek el az Acremcorp nyúlós, rontást hozó csápjai. Nem fegyverrel vívták ezt a csatát, nem harci eszközökkel foglalták el a településeket és olvasztották a körzeteikbe, hanem üzletekkel, boltokkal, mindenféle szolgáltatásokkal, és így minden más szépen lassan elhanyagolódott, elfelejtődött, leépült, tönkre ment.

Acrem nem tűr meg versenytársat maga mellett.

Vagy ő létezik, vagy semmi más.

Mindenható Isten, te, aki rendelkezel az emberi szellemmel, szabadíts meg atyáink tudományától és végzetes műveitől, add vissza nekünk a tudatlanságot, az ártatlanságot és a szegénységet, mert nincs más javunk, ami  boldoggá tehetne minket és becsessé teelőtted.

Jean-Jacques Rousseau: Javított-e az erkölcsökön a tudományok és a művészetek újraéledése?

Ginen látott képeket, mikor még a perem e környékén egy ház sem állt, és az első telepesek megérkeztek. Látott képet a távoli rokonairól, ahogy együtt dolgoznak az építkezésen. Ők mindezt a saját kezükkel hozták létre, amikor még a perem az övék volt. 

Most már az AcremCorp által diktált életmód ide is kiterjedt.

Mint mindenhova.

Acrem nem ismer el versenytársat maga mellett.

További érdekességek:

"A természeti szféra fizikai-kémiai processzusokra való leegyszerűsítése lehetőséget ad arra, hogy dologként birtokba vegyük a világot, de ez a folyamat "birtokot" képez és nem "otthont", mert a varázstalanított humánimperializmus úgy avatja egy kiüresített világtér urává az embert, hogy közben lemond a természetivel való organikus együttlétezésről, a "növények megértéséről."

Folytatás: Szerán-jegyzetek

___________________________
Linkek:

Egy új vallás: A szeranizmus https://www.beronis.hu/uj-vallas-szeranizmus/
Jegyzetek a Megapoliszi álmokhoz: A vészkór https://www.beronis.hu/l/jegyzetek-a-megapoliszi-almokhoz-a-vesz-kor/
Jegyzetek a Megapoliszi álmokhoz: AcremCity https://www.beronis.hu/l/jegyzetek-a-beronis-megapoliszi-almokhoz/

A szeranizmus a Beronispedia Adatgyűjteményben

S

Szeranizmus Senki sem emlékszik már, ki használhatta először a "szeranizmus" kifejezést, de Megapolisz vezetői így jellemezték azt a különös jelenséget, melyet akár "Új Népvándorlásként" is hívhattak volna. Az akkor még csak szimplán AcremCity városkolóniának nevezett telepről nagy számban vonultak ki az újonnan érkezők a külső kerületekre, hogy ott a rendszerből kiszakadva önellátó falvakat hozzanak létre. A GSF-fel való összecsapások során, és a városkolónia terjeszkedésével aztán ez a folyamat megszakadt, hogy aztán később (jóval mérsékeltebb formában) újrainduljon. Acrem már nem harci eszközökkel tiltja meg az általa erőltetett rendszerből való kiválást, hanem folyamatos terjeszkedéssel: üzleteket, gyárakat hoz létre a peremen, melyek aztán ellehetetlenítik a kisebb boltok működését. Az önellátás a legtöbb peremi körzetben megszűnt, a földek, a kertek leamortizálódtak. A szeranizmus jelensége azonban tovább él a centrumkörzeti tüntetéseken, az egyre-másra megjelenő utcai szónokok előadásaiban, és persze a hatalmas városok alatti végtelen csatornahálózatokban rejtőző ellenálló terrorszervezetek által hirdetett ideológiákban. Mint minden ideológiának, természetesen a szeranizmusnak is több fokozata van, a radikálisabb irányzatok hívei szerint maga Szerán, az Élő Bolygó döntött úgy, hogy "híveinek" ellenálniuk kell, és visszatéríteni az eltévedt emberiséget a helyes ösvényre. / További információk: Egy új vallás születése: a szeranizmus (https://www.beronis.hu/uj-vallas-szeranizmus/)

Beronispedia Adatgyűjtemény: https://www.beronis.hu/beronispedia/