Egy új vallás születése:
A szeranizmus

Irvin Barlow: Acrem Empire című, nagy vihart kavart műve alapján

Az emberiség történetében minden újdonság bevezetése háborúval kezdődött. A francia forradalommal egy újfajta uralkodási rendszer vette kezdetét. Amerikai Birodalom első lépése a britek elleni háború volt. Az ipari forradalom vívmányai végül az első és a második világháborúban "kerültek bevetésre". Véleményem szerint egy új bolygó felfedezésével és gyarmatosításával ugyanez lesz a helyzet, így a GarivenHÁBORÚ nem csupán mese, hanem egy jövőbeli eseményt írók le benne a legjobb tudásom szerint: szerintem ez így fog bekövetkezni (ne legyen igazam, de a történelmi tények sajnos mást mutatnak, és mást jeleznek előre). 

Quinn H. Lennox

HÍRFAL RENDSZERHIBA

KÉRJÜK HALADJON TOVÁBB! 

A HIBA HELYREÁLLÍTÁSA FOLYAMATBAN VAN!

Az oldal külseje folyamatosan újul, változik, ezért érdemes többször is visszatérni!

(Ha esetleg okostelefon böngészőjéről néznéd az oldalt, a jobb élvezhetőség kedvéért kérlek fordítsd el a készüléket! A megfelelő hang, felbontás, képarány és a beépíett háttérvideók megjelenítéséhez MINDENKÉPP laptop vagy pc használata javasolt.)

Az emberiség történetében mindig is csak egyetlen igazi vallás létezett. Úgy hívják: kereskedelem.


Irvin Barlow: Acrem Empire

Hűség sarjad a földből és igazság tekint le az égből.

Zsoltárok 85,11-12Ember vagyunk, a föld s az ég fia. 

Vörösmarty Mihály

"Hiszek benned, Szerán..."

Egy szeranista gerilla testén talált tetoválás szövege


Egy ismeretlen peremi telepes vallomása ez, mely a Nagy Szeranista Mozgalmak időszakából származik, és szájról szájra terjedt az egyre csak beáramló, a centrumkörzetekből önként kivonuló többi telepes között. A mondat szép lassan szállóigévé vált, és mind a mai napig számtalan utcai falfirkán is megjelenik AcremCity-szerte, ami azt bizonyítja, hogy az eszme tovább él, és valószínűleg élni is fog.

"...mert én Isten gabonája vagyok, és vadállatok fogai őröltek meg engem, hogy tiszta kenyérré legyek."


Antiochiai Szent Ignác


Nem kell túl sok fantázia ahhoz, hogy felismerjük a párhuzamot az idézetben szereplő "vadállatok fogai", és Acremcorp, avagy a GSF között, akik a Nagy Mozgalmak idején igencsak nagy tisztogatást végeztek az ideológia hirdetői között. Az eredeti idézet Antiochiai Szent Ignác, Antiochia püspökétől származik, aki egy igencsak hasonló időszakban mondta a legendássá vált szavakat, és a párhuzam nyilvánvaló. Irvin Barlow a masszív, nagy vihart kavart könyvében, az Acrem Empire-ben (Acremi Birodalom) a Római Birodalom-AcremCorp. (Acrem Társaság) párhuzamára építve írta meg masszív művét. 

Nem is járt olyan messze a valóságtól, lévén, a szeranisták számtalan keresztény szimbólumot használtak fel és tettek magukévá például falfirkákon, hogy a szó szerint föléjük magasodó éppen aktuális Római Birodalommal szemben meghatározzák magukat. 

A Megváltó a Szerán bolygó képében, jól megfogható és megtapasztalható módon megérkezett, bevilágítva a végtelen űr sötétjét, és ők voltak a követőik.

Akkoriban kezdődtek el a szimbólumok használata, melyek számtalan falfirkán, festményeken, illetve földalatti katakombák falain is megjelentek. Ezek közül a legtöbbet használt motívumok a falevél, a hal és a faágakra szálló, vagy csak önmagukban megjelenített madár-ábrázolások voltak, és sok helyen mind a mai napig megtekinthetőek. E ábrázolások és motívumok elemzésére egy külön fejezetet szentelek majd e könyvben, de nem nehéz kitalálni, hogy a (igazi különböző módokon megjelenített) zöld falevél valószínűleg a Szerán bolygót jelképezi.

Az emberiség történelmének talán legnagyobb üldöztetésére került sor akkoriban a Szeránon, melyhez hasonló talán csak a kereszténység Nagy Üldöztetéséhez hasonlítható, a Római Birodalom idején. 

Most az Acrem-i Birodalom tette ugyanezt a szeranistákkal.

A Szerán nem felejt... ahogy mi szeranisták sem felejtünk!

Részlet Eric Trayan, a Szerán Fiai vezérének videóüzenetéből, melyet egy meghackelt
centrumkörzeti hírfalon
keresztül adott le

(Érdekesség: egy újabb római párhuzam,
a Trayan névre "hajazó" Traianus
a Római Birodalom egyik
császára volt)

Falevél- illetve halszimbólumok a centrumkörzeti csatornák katakombáiban. Többek között ehhez hasonló jelzésekkel értekeztek egymás között a korai szeránisták, mint afféle titkos nyelvrendszer, melyet csak ők ismertek. Talán az AcremCorp bizonyos fokú tiszteletét mutatja, vagy talán csak példamutatás céljából, de e szimbólumokat azóta sem távolították el eredeti helyükről.

Az idők során ez az üldöztetés persze igen erősen finomodott, az Acremcorp-nak rá kellett eszmélnie, hogy a túlzott megtorlás kontra produktív lehet, és csak saját maga ellen fordítja ezáltal a közvéleményt.

Persze nem mintha az akremitáknak lehetősége adódott volna másik vezetőket találni maguknak.

A szeranizmus megjelenésére senki sem számított, teljesen újszerű volt, és mint minden újszerűtől, a hatalom ettől is megrettent, és (teljesen jogosan) fenyegetve érezte rendjének biztonságát.

A GSF hadvezéreinek megnyilatkozásaiból ítélve nagyon örültek a lehetőségnek, hogy végre hadba szállhatnak, és tesztelhetik képességeiket (mind a sajátjukat, mind a Garivencorp által gyártott félelmetes fegyverarzenál és gépek képességeit). 

Hosszú évek, évtizedek, évszázadok óta nem volt nagyobb megmozdulás és összecsapás az emberi történelemben, csak a Régi Föld nagy háborúiban, melyek a messzi-messzi régmúltba nyúlnak, és már az iskolákban sem tanítanak.

A mozgalom spontán mivolta tovább növelte a félelmet a vezetőkben, hiszen nem tudhatták, ez mennyire lesz ragályos a kolónia többi lakója között. Ahogy majd a későbbiekben látni fogjuk, ellentétben a későbbi ellenállás megszerveződésével, ahol már egy jól szervezett "csoport" teljesen szisztematikusan tervezett műveleteit látjuk, erről itt még egyáltalán nem beszélhetünk. Úgy tűnik, amit egy másfajta rendszerben évezredek hosszú munkájával sem lehetett elérni, a különböző kultúrák, vallások egymással való összehangolását, az a peremen teljesen természetes és spontán módon lezajlott, különösebb (látható) súrlódások nélkül.

Nem akartak senkitől semmit. 

Nem kértek többé abból a velejéig korrupt, végletekig kizsákmányoló rendszerből, amelyben már semmi se maradt, ami ne lenne árucikk, és ne lenne adható és vehető. Teljesen önszántukból döntöttek, és vissza kívántak térni a "forráshoz". A természet nem korrupt. Hosszú, végtelennek tűnő, az űrben való bolyongás miatt a technológiának kiszolgáltatott idők után ez volt az ember első kísérlete arra, hogy ne egy felülről jövő irányítás szabályai szerint éljen. 

Az emberiség egész eddigi történelme csakis erről szólt. Az irányításról.

Ha létezett valaha is alulról jövő forradalom, ez az volt.

Mivel az Acremcorp csak a pénz nyelvét érti, és a szeranistákat se lefizetni, se megvenni nem lehetett, és (bár sok mindent átvett és beépített önmagába a tökéletesedése során, már a kezdetektől) a rendszerében kódolva van a senki mást el nem ismerő egyeduralom, előkerültek a fegyverek.

Így kezdődött a háború. A rendszer a fejlődése során mindenhez tudott alkalmazkodni, beépíteni önmagába, fejlődni, tanulni, de az egyeduralmát sosem adhatja fel.

A GSF a zsoldjáért harcol, a szeranista pedig a földjéért, a szabadságáért, és "A Szeránért!" felkiáltással veti bele magát a csatába.

Senki sem válhat ki a Birodalomból büntetlenül. Ebből a rendszerből nincs kilépés. 

Csak beleszületni szabad.

Nikola Tesla, zseniális feltaláló, talán a világon született legzseniálisabb géniusz, akinek számtalan találmányát betiltották, hogy függésünk a rendszertől és az Acremcorprtól még reménytelenebb és kilátástalanabb legyen. Saját szavaival: "Minden embernek a világon rendelkeznie kellene szabad energiaforrással. Az elektromos áram mindenhol jelen van végtelen mennyiségben, és el tudná látni a világon lévő összes üzemet szén, olaj és gáz nélkül is."


Ez a bolygó befogadott minket. 

A Szerán. 

Minden embert, akik valaha a rég letűnt nemzetállamok részét képezték.

Többek között a Tesla-találmányokat felhasználva a peremiek egy másfajta rendszer alapjait teremtették meg, ez pedig bizonyítja, hogy az előkészületek már megkezdődtek a Szerán felfedezésének pillanatától, és egyfajta szerveződés már akkor elindult. A tudás megvolt (földművelés, állattenyésztés, öntözéses gazdálkodás), a különböző file-okban minden rögzítésre került, az a rengeteg, óriási mennyiségű tudásanyag, amit az ember a kezdetektől összeszedett. Csak meg kellett tanulni újra alkalmazni őket. Illetve, maga az ember is egy élő adatbázis, az ösztöneinkben minden továbbra is ott van, a sejtjeinkben minden elraktározódik, dacára a több ezer éves, kényszerűségből mesterséges körülmények között eltöltött űrutazásnak.

Talán minden máshogy alakult volna, ha az Acremcorp változtat a módszerein. Azonban a különböző élelmiszerek, műételek nagy része továbbra is a különböző gyárakból került elő, hogy az áruházak polcairól a fogyasztók majd a kosaraikba tehessék. A vásárlók pedig vitték őket, mint a cukrot, így jól jártak az áruházak. Később ezeknek az ételeknek a nagy része elhízáshoz és különböző megbetegedésekhez vezetett... amiből aztán a gyógyszercégek jártak jól.

Erről szól a rendszer. Erről szólt az Acremcorp. A gazdaság előrelendítője a fogyasztás. Gazdaság nélkül pedig nincsenek államok, vagy az államok helyébe lépő, önmagukon is túlnőtt Cégbirodalmak sem. 

És ezt a jól bevált, sikeres metódust folytatták tovább természetesen a Szeránon is. Nem csak remek üzlet volt, de az emberek nagy része függője is volt ennek az "életnek". Nem volt másik verzió.

De az embereknek sem kellett más. Az eredeti gyümölcsök, zöldségek, élelmiszerek íze már nem volt elég jó a gén kezelt élelmiszerekhez képest.

(...)

Ahogy az ideológiához való acrem-i hozzáállás enyhült, úgy kerülnek egyre inkább napvilágra a korabeli hivatalos feljegyzések, levelezések, ügyiratok is. Sikerült hozzáférnem Ernest J. Daugherty-nek, a Mozgalmak idejének egyik GSF alparancsnokának az elektronikus levelezéséhez, melyet az egyik közeli barátjával folytatott. 

Ebben így értekezik a szeranizmusról:

"Végre eljött az idő... végre megmutathatjuk polgárainknak, hogy mit is érünk... Már túl hosszú ideje néznek le minket... és úgy tartják, csak arra vagyunk jók, hogy kocsmai verekedőket válasszuk szét, vagy idős nénik macskáit hozzuk le a fáról..."

Majd így folytatja:

"...hogyne kellene fájlalni, ha egyes akremiták, akik egy szánalmas, törvényileg üldözött és kétségbeesett felekezet tagjai kétségbe vonják és becsmérlik vezetőinket és a Társasásgot...?" (...) "A szeranisták összetoborozzák a nép söpredékét, a tudatlan embereket és a hiszékenyeket, és összeesküvő csoporttá verődnek össze, mely zárt, titkos találkáin mindenféle bugyuta szertartásokat végezve szervezkedik és áskálódik..." (...) "Alattomos népség ez, mely a nyilvánosság előtt néma, odúiban fecsegő, a rend őreivel szemben tiszteletlen, leköpnek minket, és ocsmány szavakkal illetnek..." (...) "Gyűlölik a törvényeket, a rendszer szabályait, képtelenek és már nem is akarnak alkalmazkodni semmihez, állandóan azzal jönnek, hogy csak a föld kell nekik, csak a Szerán érdekli őket..." (...) "Nem félnek tőlünk, mert nem is tisztelnek, nem félnek elveszíteni állásaikat, munkájukat, de a haláltól sem rettegnek, meghalni sem irtóznak, ennyire el tudja oszlatni félelmüket a csalfa remény, mely egy új élet vigasztaló gondolatával kecsegteti őket..."

Őszinte szavak ezek, melyekből szinte süt a harag és a gyűlölet, viszont nem átallja bevallani a levél egy pontján, miközben a szeranisták semmitől sem félő erényeit sorolja, hogy "olykor bizony igencsak irigylem őket..." Ez a kettősség a tisztek között sem volt ismeretlen, számtalan olyan esetet ismerünk, mikor parancsmegtagadás miatt, hogy szeranistákat öljenek, a GSF szélnek eresztette katonáit.

Az Acremcorp úgy érezte, példát kell statuálnia, hogy megállt parancsoljon a kivonulók nagyszámú népvándorlásának a peremre, ezért sok olyan eset volt, hogy parancsmegtagadásért életfogytig tartó börtönbüntetést szabtak ki azoknak, akiknek csak az volt a bűnük, hogy nem voltak hajlandók gyilkolni.  

Egy másik GSF tábornok MySphere-üzenetváltásából: 

"...ezek a szeranisták titkos jelekből ismernek egymásra, és szinte ismeretlenül képesek bensőséges módon szeretni egymást... rang és társadalmi pozíciótól függetlenül."

És egy újabb idézet, máshonnan:

"...hogy ezek mi minden hülyeséget képesek kitalálni... Abban hisznek, hogy a bolygó élő, hogy saját gondolatai vannak, sőt, saját érzelmei is. Ez vallásuk alaptétele. Hallottál már ehhez fogható sületlenséget? Hogy a Szerán maga is élőlény... AcremCorp. pedig a vírus, mely megfertőzi ezt a tiszta bolygót. Azt gondolják, hogy a Szerán gondosan kutatja az életmódunkat, cselekedeteinket, sőt, szavainkat és titkos gondolatainkat is, mert mindenütt jelen van, kíváncsi, de igencsak nyugodt lénynek tüntetik föl, amely minden egyes másodpercünkben ott van velünk és egy különös erőként jelen van... Vajon hogy alakulhatott ki egy ilyen szintű kollektív elmebaj? A hosszas űrutazás ennyire káros hatással volt fajunkra? Egyszerűen érthetetlen..."

A fentebb említett kettőségre visszatérve, sikerült rábukkannom egy olyan GSF tábornok levelére is, aki jóval visszafogottabban írt MySphere üzenetében feleségéhez, és az egyik elküldött üzenetét így fejezi be: "Nem tudom, igaz-e vagy sem..."

AcremCity-ben és a centrumkörzetekben a mindennapok utcái, közterei és plázái jelentették a modern élet monumentális Colosseumát, ahol bármikor szabadon ömölhetett a vér, nemre, korra és nációra való tekintet nélkül.

Cirkuszt és kenyeret a népnek!

Szörnyű egy hely volt ez a csodálatosan szép világ, ahol nem kellett Vakembernek lenni ahhoz, hogy világtalannak érezhesse magát az ember.

Világtalanul c. novella

De ne csak a GSF-fel foglalkozzunk, elvégre a harcmező másik oldalán ott álltak az Ellenállók. Számtalan korabeli híranyagot és sajtóanyagot végigböngésztem, és a Háborús Övezetekbe tartozó peremi közösségekben és falvakban az emberek (ha fegyverek nélkül maradtak) képesek voltak a földműveléshez használt eszközeikkel is csatába menni, mondanom sem kell, nem sok esélyük volt a túlélésre.

Itt nem voltak elkülönítő erőként jelen lévő vallások, csak egy hit volt, a szeranizmus, és mindannyian csak egyvalamiben hittek: a Szeránban, és minden erejükkel el kívántak szakadni az Acremcorp által képviselt és felépített "művilágtól", mely megmérgezi az emberi testet (gyárakban, üzemekben készített élelmiszerek szemben a szeráni földeken termeszthető és kitenyészthető valódi növény- és állatvilággal), lelket (média, oktatás), és az egymás közötti kapcsolatrendszereket (család, barátság, szerelem, munkatársi viszony...satöbbi).

Nem kívánták többé ezt a játszmát. A Szerán jelentette nekik a várva várt szabadságot.

Nem érdekelte őket a pénz és a pozíció, a szeráni földek jelentette gazdagság sokkal többet jelentettek nekik, mint bármilyen mondvacsinált, csak egy adott, kitalált keretrendszeren belül értelmezhető státusz és tisztség.

Számukra ez a háború nem csak egyszerű túlélést jelentett, hanem szimbolikusan a valóság és egy virtuális művilág (AcremCity) elementáris erejű párharca is volt... melyben a technikai fölény igencsak az Acremcorp és a GSF felé billentette a mérleg nyelvét, ami a két fél csatájának esélyeit illeti.

De az ideológiák sokszor tovább élhetnek, túlélhetnek csatákat, mérhetetlen, csillagközi távolságokat, bármit, amíg az emberek  azokat az eszméket a szívükben, illetve az elméjükben mélyen elraktározva hordozzák.

Nem foglalták magukat különösebb gyűjtőnév alá, a "szeranizmus" kifejezés a "másik oldal" találmánya volt, ők kezdték el egy idő után a városkolóniából kivonulókat így nevezni.

De ott volt egy másik falu, Les'Hron, amely megtagadta a harcot, és a falu polgármestere kijelentette: "Nemzet nem emel kardot nemzet ellen, és nem tanul többé hadviselést..." (...) "Mi, akik egykor öldöstük egymást a régmúlt történelme során, nemcsak hogy ellenségeinkkel nem hadakozunk, hanem mivel sem hazudni nem akarunk, és a velünk szimpatizálókat sem akarjuk megtéveszteni, Szerán feltétlen híveként megyünk inkább a halálba..."

A GSF katonái néhány nappal később bevonultak, és teljesen felforgatták az egész falut, betiltották a közösséget eltartó önellátó földművelést, és AcremCity (akkori) külső körzeteihez csatolták. 

Nincs leválasztódás, nincs függetlenedés.

Számtalan embert legyilkoltak, köztük nőket és gyerekeket is. A legtöbbjük elképesztő módon nem is mutatott semmiféle ellenállást, mint akik teljesen megbékéltek a sorsukkal. Az egyik katonától származó pletyka szerint, mikor rákérdezett, miért nem félnek, az egyik peremi nőtől ezt a választ kapta: "Nem félünk, mert velünk van a Szerán nyugalma..." Bármit is jelentsen ez, ez a nem várt passzivitás minden bizonnyal csak még inkább feltüzelte a begőzölt agyú gariveneket.

A garivenek bevonulása előtt a polgármester még egy utolsó beszédet tartott:

"Mi a gyermekeinket nem a háborúra, hanem a békére tanítjuk. Meglehet, hogy a háború sok hasznos eszközt és gazdagságot, jólétet szerez, de a békének és a szeretetnek, e két egyszerűséget és nyugodtságot sugárzó nővérnek, nincs szüksége fegyverzeti felszerelésre, se tékozló berendezésre. Az Ige az ő táplálékuk, az Ige, aki azt a küldetést kapta, hogy utat mutasson és vezessen..." (...) "Ő az, akitől egyszerűséget, szerénységet és teljes szeretetet kapunk a szabadságért cserébe. Az egy Ige által bennünk lévő erények által leszünk Istenhez hasonlókká..." (...) "Műveld a földet, ha földműves vagy, de ismerd meg a földművesek Istenét; hajózzál, ha hajózni szeretsz, de mennyei révkalauz oltalmát kérd; a helyes tudás legyen veled, ha katona vagy, hallgass a Hadvezérre, aki a helyes utat mutatja meg neked..."

Acremcorp-nak mindig őrült borotvaélen való táncolásnak számított, hogy mennyi legyen, amit még éppen enged, és mennyi, amit már nem. Mi az a tüntetés, mi az a kivonulók által alkotott létszám, ami még elfogadható, és mi az, ami már nem, és időszerűvé válik, hogy mozgósítsa a gariveneket.

Nem tudom, mi lesz a perem sorsa, és hogy megoldódik e valamikor ez a probléma. A Nagy Mozgalmak után a kivonulók száma minimálisra csökkent, viszont újabban ismét kezd megemelkedni. A csillagokból érkező telepesek ismét inkább Szeránt választják AcremCity helyett.

Hogy ez egy újabb Nagy Mozgalomhoz fog e vezetni a jövőben, természetesen senki sem tudja. AcremCity, mint városkolónia létszáma is folyamatosan növekszik, és a kolóniafejlesztők már előrevetítik egy még ennél is nagyobb várostelep elkészítését (a bővítést) ha ez a tendencia továbbra is így folytatódik (*Megjegyzés: Irvin Barlow idejében a Szeránon még csak egyedül AcremCity városkolónia létezett, amely csak jóval később duzzadt fel a centrumkörzetekből, külső-körzetekből, és a peremkörzetekből álló Megapoliszra, de titkos tervek és forgatókönyvek már léteztek minden fajta eshetőségre).

És a terjeszkedés természetesen az úgynevezett peremkörzetek felé fog haladni.

Ez pedig újabb összecsapások lehetőségét vetíti előre.

Számtalan kérdés, melyekre majd csak a jövő adhat választ.

(...)

Azt hiszem, szerencsésnek mondhatom magam, hogy ez nem az én életemben fog bekövetkezni, mivel ha összecsapás lesz, az minden eddiginél nagyobb volumenű lesz. Hogy a legutóbb elkapott, Westam Pavilonban lövöldöző szeranista elkövető szavait idézzem: "A Szerán nem felejt... ahogy mi szeranisták sem felejtünk!"

____________________________
Irvin Barlow
AcremCity városkolónia Kolóniavédelim Tanácsának egykori ügyosztály-vezetője. Az ő idejében a Szeránon még egyedül AcremCity létezett. Megapolisz csak később alakult ki a csillagok közül folyamatosan a bolygóra érkező telepes-áradat miatt. Barlow remek érzékkel rengeteg folyamatot előre látott, melyet  Acrem Empire című vaskos művében meg is fogalmazott, igen nagy felhördülést keltve a város vezetőinek körében, jelentősen megosztva ezzel a közvéleményt. 


___________________________________
Felhasznált irodalom:
Ladocsi Gáspár: Keresztényüldözés a Római Birodalomban
Bart D. Ehrman: A kereszténység diadala

További érdekes olvasnivalók:

Az emberiség háborúja

"Noha a háború az elképzelhető legrosszabb módszer arra, hogy kiterjedtebb és békésebb társadalmakat teremtsünk, az emberiség mégis nagyjából ez az egyetlen módszert fedezte fel eddig. A háború nagyobb társadalmakat hozott létre, és ezeket olyan erősebb kormányok irányították, amelyek békét teremtettek, valamint létrehozták a jólélt előfeltételeit."


További inspirációk:
Pap Gábor: Az emberiség felszámolása (https://www.youtube.com/watch?v=8eW1Z4KVpp4)
Ami a Megapoliszi álmokból kimaradt: Acrem, a Birodalom, és az eltitkolt történelem:
https://www.beronis.hu/l/ami-a-megapoliszi-almokbol-kimaradt-acrem-a-birodalom/
Beronispedia Adatgyűjtemény: https://www.beronis.hu/beronispedia/
Jegyzetek a Megapoliszi álmokhoz: 
https://www.beronis.hu/l/jegyzetek-a-megapoliszi-almokhoz-a-szeran/
Jegyzetek a Megapoliszi álmokhoz: AcremCity: 
https://www.beronis.hu/l/jegyzetek-a-beronis-megapoliszi-almokhoz/

Cikkek a netről:
Tízmilliós nagyvárosok lepik majd el a Földet:
https://piacesprofit.hu/tarsadalom/tizmillios-megavarosok-lepik-majd-el-a-foldet/
Óriási megapoliszok alakulhatnak ki a jövőben:
https://24.hu/tudomany/2016/02/21/oriasi-megapoliszok-alakulhatnak-ki-a-jovoben/
Amit a multik tettek a helyi kisvállalkozásokkal kicsiben, azt teszik az óriásira duzzadt megavárosok most nagyban... Minden mindennel összefügg:
https://budapest.24.hu/2016/04/22/az-oriasvarosok-felzabaljak-az-orszagokat-es-a-birodalmakat/?fbclid=IwAR1fUL7HPS1YFgxKjAULnIHSxHXGAgrNwhbr1JSbWQqYH8k5baEHZt3HL4U
A közeljövő megavárosaihoz új technológiák kellenek:
https://piacesprofit.hu/tarsadalom/tizmillios-megavarosok-lepik-majd-el-a-foldet/
Hamarosan óriásvárosokban lakik a világ 70 százaléka:
https://www.origo.hu/gazdasag/20170324-oriasvarosokban-lakik-a-lakossag-70-szazaleka.html
Ez a jövő: elnéptelenedhet a magyar vidék:
https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/varos-megapolisz-ensz-nepesedes.676139.html?fbclid=IwAR3U-A1fokAdIQVKgnxReUR_-ex7cAl0K3pFNoMG72U--Erra3qGisM6wCEMegjegyzés: A felhasznált dokumentarista stílusú háborús képek az amerikai Waco ostroma idején készültek, amikor rengeteg ártatlan férfi, nő és gyermek halt meg, az erről írt cikket megtalálod a MySphere-en. A történelemben nincs semmi újdonság, minden csak ismétli önmagát.


A szeranizmus eszméjének magja végig ott volt velünk...

De sosem tört fel olyan elementáris erővel...


...amíg meg nem érkeztünk a Szeránra.